Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

19. 3. – modlitby chval od 19.30 h

20. 3. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

20. 3. – literatura a duchovní život od 19 h

21. 3. – úklid kostela od 18.45 h

21. 3. filosoficko-teologický seminář od 19 h

22. 3. – společenství mladých od 19 h

23. 3. – všechna náboženství od 17 h

23. 3. – modlitby matek od 19 h

23. 3. – společenství mládeže od 19 h

23. 3. – setkání katechumenů od 19.30 h

23. 3. – kontemplace v kryptě od 20 h

25. 3. – duchovní obnova od 14 h

26. 3. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 3. – misijní koláč

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 22. března 2017

středa 3. postního týdne
sv. Epafrodit

Dnešní liturgie:
1. čtení: Dt 4,1.5-9
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 5,17-19
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:15 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Duchovní dialogy

V úterý 28. března na téma Partnerské vztahy a duchovní život. Více zde >>