Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

28. 5. – příprava na biřmování od 19.15 h

28. 5. – modlitby chval v kryptě od 19.30 h

29. 5. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

29. 5. – literatura a duchovní život od 19 h

30. 5. – úklid kostela od 18.45 h

30. 5. – filosoficko-teologický seminář od 19 h

30. 5. – koncert pražských základních uměleckých škol od 19.30 h

31. 5. – příprava dětí na první svaté přijímání od 16.15  h

31. 5. – setkání mladých od 19 h

1. 6. – všechna náboženství od 17 h

1. 6. – společenství mládeže od 19 h

1. 6. – modlitby matek od 19 h

1. 6. – setkání nově pokřtěných od 19.30 h

1. 6. – kontemplace v kryptě od 20 h

3. 6. – biřmování při mši svaté od 18 h (vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého) – Mons. Karel Herbst

4. 6. – slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 29. května 2017

pondělí 7. velikonočního týdne
sv. Maximin

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 19,1-8
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

18:45 – 19:00 májová pobožnost

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

ZUŠ OPEN – Děti žijí uměním

V úterý 30. května od 19.30 hod. koncert duchovní hudby pražských uměleckých škol.

Více zde >>

Výstava Josef kardinál Beran „MEZI SVOBODOU A TOTALITOU“

Každý čtvrtek, pátek a neděle od 14 do 17.45 hod a sobota od 9 do 14 hod. 

Více zde >>