English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatouběhem adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

26. 1. – nácvik ministrantů od 10.30 h 

26. 1. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 1. – modlitby chval od 19.30 h

27. 1. – rozhovory o víře pro mladší mládež od 18.45 h

28. 1. –  setkání seniorů od 9 h

28. 1. – zkouška sboru od 19 h

28. 1. – modlitby matek od 19 h

28. 1. – rozhovory o víře pro starší mládež od 19 h

29. 1. – setkání pro maminky s dětmi od 9 h

29. 1. – teologický klub od 19 h

30. 1. – naboženství od 17 h

30. 1. – úklid kostela od 18.45 h 

30. 1. – společenství mladší mládeže od 19 h

30. 1. – setkání katechumenů od 19 h

30. 1. – kontemplace v kryptě od 20 h

2. 2. – 4. účelová sbírka na opravu kostela při všech bohoslužbách 

2. 2. – společenství žen od 19.15 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 24. ledna 2020

pátek 2. týdne v mezidobí
sv. František Saleský

Dnešní liturgie:
1. čtení: 1Sam 24,3-21
Žalm: Zl 57
Evangelium: Mk 3,13-19


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 7:308:00  zpovídání

  • 8:008:45  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0018:45  mše svatá

  • 18:4519:15  adorace + zpovídání


Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Oprava vnějšího pláště kostela v roce 2020

v loňském roce 2019 – v návaznosti na v letech 2016 až 2017 proběhlou opravu zvonice – jsme zahájili generální opravu vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do šesti etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních možností, nejpozději by však měla skončit v roce 2022. Rádi bychom ji však dokončili již ve dvou následujících letech 2020 až 2021. Více zde >>