English version Slovenska različica
facebook page

Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, přičemž po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

24. 5. – noc kostelů od 16.30 h

25. 5. – farní poutní zájezd sraz v 7.30 h

26. 5. – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

26. 5. – mše sv. především pro rodiny s dětmi od 11 h

26. 5. – příprava na biřmování od 19.15 h

27. 5. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

28. 5. – setkání seniorů od 9 h

28. 5. – modlitby matek od 19 h

29. 5. – příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď od 16 h

29. 5. – teologický klub od 19 h

30. 5. – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

30. 5. – náboženství od 17 h

30. 5. – úklid kostela od 18.45 h

30. 5. – společenství mladší mládeže od 19 h

30. 5. – začátek svatodušní novény od 19.15 h

2. 6. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 26. května 2019

6. neděle velikonoční
sv. Filip Neri

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29
Žalm: Zl 67(66)
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23
Evangelium: Jan 14,23-29


Dnešní bohoslužby v kostele:

  • 8:309:00  zpovídání

  • 9:0010:00  mše svatá

  • 10:3011:00  zpovídání

  • 11:0012:00  mše svatá

  • 17:3018:00  zpovídání

  • 18:0019:00  mše svatá

  • 19:0019:10  májová pobožnostPravidelné aktivity zde »

Aktuality

„Katolíci, luteráni, moravští bratři“ – přednáška Dr. J. Zdichynce 11. června

Zveme Vás v úterý 11. června na přednášku Dr. Jana Zdichynce „Katolíci, luteráni, moravští bratři“ o prolínání křesťanských konfesí v raném novověku v Horní Lužici.
Více zde >>

Kněžské svěcení a primiční mše Václava Revendy

Kněžské svěcení Václava Revendy proběhne v sobotu 22. června od 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Srdečně Vás zveme též na primiční mši svatou, kterou P. Václav Revenda bude sloužit v neděli 23. června od 11 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.
Více zde >>

Minikatecheze k eucharistickému kongresu „Eucharistia et labor“

Více zde >>

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ - PŮSOBENÍ MANIPULATIVNÍ SEKTY V OKOLÍ KOSTELA !

Již delší dobu v Praze a v poslední době intenzivněji přímo i před naším kostelem, a to navíc v čase kolem bohoslužeb, operují členové jihokorejské sekty Sinčchondži. Zaměřují se především na mladé křesťany, zejména na děvčata. Pod různými záminkami (například pod záminkou pomoci při vyplňování dotazníku ke školní práci či výzkumu veřejného mínění nebo třeba i formou nabídky společného studia bible) se snaží s oběťmi navázat kontakt a pak je začít – už při dalších osobních setkáních – manipulovat směrem ke členství v sektě. Zrádným může být i to, že členové sekty zprvu působí jako příslušníci nějaké protestantské misijní církve, kterými ale nejsou… Je tedy třeba dát opravdu pozor a upozornit zejména mládež na toto nebezpečí a nabádat ji k bdělosti, respektive k vlídnému ale okamžitému a jasnému odmítnutí.