Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


15. 1. 2017
2. neděle v mezidobí

Akce týdne

14. 1. – společenský večer farnosti (Na Mariánce) od 19 h

15. 1. – farní akademie od 16 h

15. 1. – koncert Smyčcového kvarteta českých filharmoniků od 19.30 h

16. 1. – rozhovory o víře od 18.45 h

17. 1. – setkání seniorů od 9 h

17. 1. – úklid kostela od 18.45 h

18. 1. – teologický klub od 19 h

19. 1. – náboženství od 17 h

19. 1. – modlitby matek od 19 h

19. 1. – společenství mládeže od 19 h

19. 1. – setkání katechumenů od 19.30 h

19. 1. – kontemplace v kryptě od 20 h

22. 1. – modlitby chval od 19.30 h

23. 1. – nekoná se literatura a duchovní život

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 17. ledna 2017

úterý 2. týdne v mezidobí
sv. Antonín Veliký

Dnešní liturgie:
1. čtení: Zid 6,10-20
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mk 2,23-28
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality