Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy

 

26. 6. 2016
13. neděle v mezidobí

Akce týdne:

26. 6. – farní odpoledne od 15 h

26. 6. – modlitba chval v kryptě od 19.30 h

27. 6. – rozhovory o víře od 18.45 h

28. 6. – koncert duchovní hudby od 19.30 h

29. 6. – teologický klub od 19 h

30. 6. – nejsou náboženství

30. 6. – mše svatá ke konci školního roku od 18 h

1. 7. – poutní program prvního pátku v měsíci

 

 

 

 

 

 

Více zde »

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok milosrdenství

Svatá brána milosrdenství (prostřední vchod do kostela) byla slavnostně otevřena pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou v neděli 27. prosince 2015.

Po zádveří je Svatá brána otevřena každý den od 9 do 17 hod., s volným vstupem do kostela vždy cca 45 min. před každou mší svatou.

Zvláštní poutní program Svatého roku milosrdenství probíhá vždy první pátek v měsíci počínaje 5. únorem 2016.

Více zde »

Aktuality