Bohoslužby

Bohoslužby

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Pátky v době adventní: 6, 8, 18 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací.

V době adventní a postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Kostel se otevírá vždy 45 min. před začátkem bohoslužeb, po zádveří (s průhledem do kostela) je otevřen denně od 9 do 17 hod.

Více zde »

Farní zprávy

Farní zprávy


Akce týdne

26. 2. – mše svatá pro rodiny s dětmi od 11 h

27. 2. – rozhovory o víře pro mládež od 18.45 h

28. 2. – setkání seniorů od 9 h

28. 2. – úklid kostela od 18.45 h

28. 2. – duchovní dialogy od 19 h

1. 3. – teologický klub od 19 h

2. 3. – náboženství od 17 h

2. 3. – modlitby matek od 19 h

2. 3. – společenství mládeže od 19 h

2. 3. – setkání katechumenů od 19 h

2. 3. – kontemplace v kryptě od 20 h

3. 3. – křížová cesta od 17.30 h

5. 3. – sbírka na opravu kostela při všech bohoslužbách 

5. 3. – farní akademie od 16 h

5. 3. – modlitby chval od 19.30 h

 

Více zde »

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář


Dnes: 28. února 2017

úterý 8. týdne v mezidobí
sv. Roman

Dnešní liturgie:
1. čtení: Sir 35,1-15
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
Zdroj: katolik.cz

Dnešní bohoslužby v kostele:

7:30 – 8:00 zpovídání

8:00 – 8:45 mše svatá

17:30 – 18:00 zpovídání

18:00 – 18:45 mše svatá

Pravidelné aktivity zde »

Aktuality

Farní akademie

V neděli 5. března od 16 hod. pokračuje přednáškou na téma Mystika „pouštních otců“ a sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže: Je to jedno a totéž? Více zde >>

Duchovní dialogy

28. února od 19 hod. „Omyly a překážky na duchovní cestě“.  Více zde >>