Bohoslužby

Mše svatá

Neděle: 9, 11, 18 a 20 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 

8h 9h 11h 18 h 20h
pondělí 29.6. JH JH JH
úterý 30.6. JH JH
středa 1.7. JH JH
čtvrtek 2.7. JH JH
pátek 3.7. JH JH
sobota 4.7. JH zástup
neděle 5.7. JH JH JH JH
pondělí 6.7. JH JH
úterý 7.7. JH JH
středa 8.7. JH JH
čtvrtek 9.7. JH JH
pátek 10.7. JH JH
sobota 11.7. JH zástup
neděle 12.7. PB JH PB JH

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá s nedělní platností
* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Nedělní mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši (ve školním roce jednou za měsíc dle vyhlášení, zpravidla poslední neděli v měsíci).

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Příležitost ke svátosti smíření

Ráno vždy půl hodiny před každou mší svatou, večer vždy tři čtvrtě hodiny před každou mší svatou a během páteční adorace,
nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu denně po každé večerní mši svaté. *

Modlitba růžence

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každou postní neděli a pátek od 17.30 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

Májová pobožnost

V květnu denně po večerní mši sv.*

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách

Svátosti

Křest dítěte po domluvě

Křest dospělého

Biřmování

Eucharistie

Svaté přijímání nemocných

Svátost smíření

Svátost nemocných

Církevní sňatek

Kněžství

 

Rozloučení se zemřelým, uložení urny

Prosíme, dohodněte si termín nejprve s knězem a teprve poté s pohřební službou.