Bohoslužby

Mše svatá

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. (adventní pátky navíc ještě 6 hod.)

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb

6 h 8 h 9 h 11 h 16 h 18 h 24 h
pátek 13.12. PB PB JH
sobota 14.12. PB zástup
neděle 15.12. JH PB JH
pondělí 16.12. PB JH
úterý 17.12. PB JH
středa 18.12. JH JH
čtvrtek 19.12. JH PB
pátek 20.12. JH PB JH
sobota 21.12. PB PB
neděle 22.12. PB JH JH
pondělí 23.12. PB JH
úterý 24.12. PB PB JH
středa 25.12.(Narození Páně) PB JH JH
čtvrtek 26.12.(sv. Štěpána) PB JH
pátek 27.12. PB JH
sobota 28.12. PB PB
neděle 29.12.(Svaté rodiny) JH PB JH
pondělí 30.12. PB JH
úterý 31.12. PB JH
středa 1.1.(Panny Marie) PB JH JH
čtvrtek 2.1. JH PB
pátek 3.1. PB JH
sobota 4.1. PB PB
neděle 5.1. JH PB JH

JH = P. Jan Houkal
PB = P. Petr Beneš CSsR

* Mše svatá doprovázená chrámovým sborem Cantores Cordis
* Nedělní mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši (ve školním roce jednou za měsíc dle vyhlášení, zpravidla poslední neděli v měsíci).

Příležitost ke svátosti smíření od 16. do 23. prosince:

Pondělí až čtvrtek: od 7.30 do 8 hod. + od 17 do 18 hod.    
Pátek: od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod. + od 19 do 19.30 hod.
Sobota: od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod.    
Neděle: od 8.30 do 9 hod. + od 10.30 do 11 hod. + od 16 do 18 hod.
Pondělí: od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod.    
  a dále případně dle potřeby

Kostel otevřen (pro prohlídku jesliček):

Úterý 24. 12.: od 14 do 16 hod.
Středa 25. 12. a čtvrtek 26. 12.: od 14 do 18 hod.
Pátek 27. 12. až středa 1. 1.: od 16 do 18 hod.

Kostel se otevírá cca 45 minut před začátkem bohoslužby.

Příležitost ke svátosti smíření

Vždy půl hodiny před každou mší svatou a během všech adorací
nebo i jindy po domluvě s kněžími.*

V době adventní a postní se před každou večerní mší svatou zpovídá tři čtvrtě hodiny.

Adorace

Každý pátek: půl hodiny po večerní mši svaté. *
Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci: půl hodiny po večerní mši svaté. *
První pátek v měsíci:
půl hodiny po ranní mši svaté a od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté. *

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Každý první pátek před večerní mší svatou (tj. cca od 17.50 hod.), v červnu denně po každé večerní mši svaté. *

Modlitba růžence

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. *

Pobožnost křížové cesty

Každou postní neděli a pátek od 17.30 hod. (pouze na Velký pátek od 15.00 hod.). *

Májová pobožnost

V květnu denně po večerní mši sv.*

* Případné změny najdete v našich Farních zprávách

Svátosti

Křest dítěte po domluvě

Křest dospělého

Biřmování

Eucharistie

Svaté přijímání nemocných

Svátost smíření

Svátost nemocných

Církevní sňatek

Kněžství

 

Rozloučení se zemřelým, uložení urny

Prosíme, dohodněte si termín nejprve s knězem a teprve poté s pohřební službou.